Мiнеральна вода «Рогатинська» — ваш антиоксидантний захист

Нi для кого не секрет, що без води людина прожити не зможе, адже вона – джерело життєвих сил. Але нинi кiлькiсть води, придатної для споживання, стає все менше. Пов’язано це iз забрудненням довкiлля, зокрема природних вод. Тому тепер людинi все частiше доводиться купувати воду. В Українi ринок бутильованої води досить розвинений, на ньому працює близько 300 виробникiв. Як же розiбратися в цьому рiзноманiттi?

Вибираючи воду, варто дослухатися до думки фахiвцiв. Український науково-дослiдний iнститут медичної реабiлiтацiї та курортологiї проводив дослiдження мiнеральної води «Рогатинська». Добуває її ТзОВ СП «Галпласт» зi свердловини, пробуреної поблизу с. Бабухiв Рогатинського району Iвано-Франкiвської обл. гiдно з результатами, унаслiдок вживання води «Рогатинська» активуються окисно-вiдновнi реакцiї та пiдвищується активнiсть антиоксидантної системи органiзму.
Антиоксидантна система вiдiграє важливу роль — захищає рганiзм вiд продуктiв розпаду кисню. Адже кисень — сильний окислювач i бере участь майже у всiх хiмiчних еакцiях у клiтинах i мiж ними. Пiд час цих реакцiй утворюються вiльнi радикали — аномальнi молекули кисню, позбавленi електрона. Їх надлишкове накопичення дiє шкiдливо на органiзм, порушується функцiя клiтин, клiтини недоодержують поживних речовин i кисню, зате краще пропускають хвороботворнi бактерi ї та токсини, а звiдси збої в роботi органiв i систем органiзму. Вiльнi радикали порушують роботу iмунiтету, провокують передчасне старiння людини. Деякi вченi вважають надлишкове окислення органiзму головною причиною хвороб.

Щоб знайти i нейтралiзувати вiльнi радикали, природа «придумала» антиоксиданти. На жаль, власна антиоксидантна система людини часто не може самостiйно впоратися зi своєю роботою через вплив несприятливих чинникiв навколишнього середовища, поганої екологiї, курiння та iнших шкiдливих звичок.

Тому потрiбно залучати на допомогу антиоксиданти ззовнi. У цьому планi нам iдеально пiдходить мiнеральна вода «Рогатинська. У разi курсового вживання «Рогатинської» вiдбувається мобiлiзацiя антиоксидантних ресурсiв органiзму, а саме активується ключовий фермент — каталаза, за допомогою якого вiдбувається знешкодження вiльних радикалiв. Також фахiвцi Нацiональної академi ї наук України, Iнституту геологiчних наук у водi з Рогатинського родовища виявили селен — визнаний одним iз найважливiших антиоксидантiв.

Селен входить до складу глутатiонпероксидази — ферменту, що знешкоджує найнебезпечнiшi вiльнi радикали. Захищає щитоподiбну залозу вiд шкiдливого впливу оксидантiв. Перешкоджає утворенню
пухлин, нiвелює дiю токсичних елементiв, сприяє виведенню з органiзму важких металiв, нормалiзує дiяльнiсть серцево-судинної системи.

Окрiм антиоксидантних, мiнеральна вода «Рогатинська» має й iншi кориснi властивостi. При її вживаннi вiдзначається збiльшення гемоглобiну в кровi, що стимулює процеси обмiну, енергетичний баланс, посилю є захиснi властивостi органiзму. А також активується вiдновлення системи кровотворення.

Мiнеральнi води Рогатинського родовища мiстять кремнiй, що сприяє очищенню вiд шлакiв i солей, вiдновленню гнучкостi сухожиль, суглобових хрящiв, позитивно впливає на шкiру й волосся. Пiдвищує еластичнiсть судин.

Унаслiдок курсового вживання «Рогатинської», згiдно з результатами дослiджень, покращується жовчоутворювальна функцiя печiнки, стимулюються процеси сечоутворення, активiзується iоновивiдна функцiя нирок, зростає активнiсть шлунково-кишкового тракту, активується гуморальна ланка iмунного захисту. Ця вода заспокiйливо дiє на нервову систему, допомагає при стресах i перевтомi.

Тому варто i треба споживати «Рогатинську», яка до того ж має чудовi органолептичнi властивостi: вона без запаху, прозора i є унiкальною за хiмiчним складом, адже саме такою її створила природа. Контроль якостi здiйснюється згiдно з ДСТУ ISO 9001:2009.

Експрес 26.09.2013 р.

Вхід

Реєстрація
Забули пароль?