Політика в сфері якості

Головне завдання ТзОВ СП «Галпласт» – це постійне підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, задоволеності замовників, забезпечення ясності, взаєморозуміння і коректності у взаємовідносинах зі всіма зацікавленими сторонами (суспільством, партнерами, замовниками, постачальниками, співробітниками та власниками підприємства), постійне поліпшення системи управління якістю.

Всі зусилля керівництва та персоналу підприємства направлені на те, щоб максимально забезпечити та підтримати довіру замовників до ТзОВ СП «Галпласт» як до виробника продукції високої якості – мінеральних вод та безалкогольних напоїв, води питної негазованої «Джерельна» та оцту столового.

Політика у сфері якості ТзОВ СП «Галпласт» грунтується на таких основних принципах загальної політики підприємства:

 • – об’єктивне, доброзичливе і рівноцінне відношення до всіх клієнтів;
 • – чітке виконання вимог внутрішніх документів системи управління якістю, державних стандартів та інших нормативних документів;
 • – якість продукції вирішальним чином впливає на конкурентоспроможність та ринкові позиції підприємства;
 • – першочергове значення на підприємстві надається питанням якості продукції та забезпечення необхідними ресурсами для досягнення цілей та завдань у сфері якості;
 • – висока відповідальність персоналу;
 • – підтримка прийнятних для клієнтів цін на продукцію;
 • – обов’язкове планування, облік і контроль всіх видів робіт на підприємстві, що дозволяє не тільки підтримувати якість продукції, але й оптимізувати витрати;
 • – моральне та матеріальне стимулювання персоналу є одним з найвагоміших факторів поліпшення системи управління якістю та всіх напрямків діяльності підприємства.

Діяльність ТзОВ СП «Галпласт» орієнтована на задоволення конкретних вимог замовників та визначає такі напрямки:

 • – організації виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв, оцту столового на високому технічному та організаційному рівні, які виключають будь-які відхилення від державних стандартів;
 • – усвідомлення кожним працівником безпосередньої участі в досягненні високих кінцевих результатів діяльності ТзОВ СП «Галпласт»;
 • – забезпечення постійного поліпшення системи, навчання працівників в сфері якості та в сфері професійної підготовки;
 • – впровадження світового і вітчизняного досвіду виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв, води питної негазованої та оцту столового;
 • – забезпечення ефективного та результативного функціонування всіх процесів, пов’язаних з системою управління якістю ТзОВ СП «Галпласт», їх вдосконалення із використанням прогресивних – технологій та іновацій;
 • – побудова стійких, взаємовигідних відносин з постачальниками, формулювання високих вимог до якості сировини, матеріалів та організації робіт нашими постачальниками.

Вхід

Реєстрація
Забули пароль?